Delnjoserbskichprócowarjow česćić

srjeda, 03. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). Na lětušej hłownej zhromadźiznje Maśicy Serbskeje minjeny pjatk w Choćebuskim Serbskim domje spominaše předsyda dr. Pětš Šurman na to, zo bě wona prěnje delnjoserbske towarstwo – załožene 27. meje 1880 w Choćebuzu. Hladajo na dźěło minjenych dwanaće měsacow předsyda Maśicy zwěsći, zo je so wona wosebje wo to starała, zo dóstanu delnjoserbscy pró­cowarjo 19. a 20. lětstotka swoje zjawne a hódne počesćenje. Tak maja so rowy zasłužbnych delnjoserbskich fararjow na Sewjernym kěrchowje w Choćebuzu jako serbske pomniki wuhotować. Za Wylema Noweho z Bórkowow su mi­njeny lěto tajke wopomnišćo zapołožili. Za spomóžne předsyda ma, zo je delnjołužiska wotnožka Maćicy Serbskeje nětko zastupjena w interneće. Jako wužitne za mjezsobne informacije a zhromadne dźěło wopokazuja so wopyty předsydstwa Maśicy Serbskeje, mjez druhim w redakciji Noweho Casnika. Dalši je předwidźany w Dešnjanskim domizniskim muzeju. Docyła bychu sej čłonojo delnjołužiskeje Mačicy wjace kontaktow a podpěry z Budyskeje „centrale“ přeli.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND