Wuchadźišćo idejow na dobro delnjołužiskich Serbow

póndźela, 08. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Swjedźenske zarjadowanje w Choćebuskim Serbskim domje wobrubištaj Oksana Weingardt-Schönowa a Gerald Schön ze serbskimi spěwami. Foto: Michael Helbig Swjedźenske zarjadowanje w Choćebuskim Serbskim domje wobrubištaj Oksana Weingardt-Schönowa a Gerald Schön ze serbskimi spěwami. Foto: Michael Helbig

Choćebuski Serbski dom steješe minjeny­ tydźeń w srjedźišću serbskeho a Domowinskeho žiwjenja Delnjeje Łuži­cy. 25 lět wobsteji politiske, kul­turne a wědomostne srjedźišćo delnjołužiskich Serbow.

Choćebuz (HA/SN). Wjeršk jubilejneho tydźenja bě pjatk dopołdnja swjedźenske zarjadowanje, na kotrež přichwatachu politikarjo z Podstupima, Budyšina a Choćebuza. Župan župy Delnja Łužica Harald Koncak rysowaše stawizny domu. Wón zhladowaše na jeho nastaće a 25lětne wuwiće k wažnej instituciji, z kotrejež přeco zaso wuchadźeja nowe ideje a impulsy za serbsku rěč a kulturu. Koncak naspomni prócowanja Domowiny, zo bychu delnjołužiscy Serbja za swoje dźěło swójski dom dóstali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND