Za jězbje hišće swobodne městna

srjeda, 10. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke Ždźary (SN/MWj). Lětuši, nětko 14. Krabatowy swjedźeń 26. julija steji cyle­ w znamjenju přibliženja wšelakich europskich regionow. Mjeztym zo wotměwachu so dotalne swjedźenje we Łu­žicy, přewjedu jón tónraz w chorwatskim Žumberaku njedaloko słowjenskeje hranicy, hdźež bě domizna Jana Šajato­wica (Šadowica). Załožili su tam mjeztym hižo dwě regionalnej Krabatowej towar­stwje, kotrejž lětuši swjedźeń hłownje přihotujetej.

Přiwšěm chce tež hornjołužiske Krabatowe towarstwo k poradźenju přinošować a so z prawje wjele zajimcami do Chorwatskeje podać. Za to planuja dwě jězbje. Kaž předstajer Krabata Wolfgang Kraus z Wulkich Ždźarow wobkrući, maja hišće swobodne městna. „Spočatnje bě jedyn bus předwidźany, kotryž je mjeztym daw­no­ połny. Planujemy tuž dwaj busaj. Dyrbja­ło-li pak so dosć zajimcow při­zje­wić, wobstaramy tež třeći“, rozłoži Wolfgang Kraus. Wón přilubi, zo kóždy, kiž chce sobu jěć, městno dóstanje, wšako so hi­šće wjacore priwatne awta na puć do Chorwatskeje nastaja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND