Pětr Cyž dale na čole ZSST

póndźela, 15. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/JaW). Zhladujo na zašłej lěće je Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) mjenje zhromadnych projektow přewjedł hač lěta do toho. Tole zwěsći dotalny a nowy předsyda ZSST Pětr Cyž na pjatkownej hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Radworskej Meji. „Předsydstwo je so cyle wědomje za to rozsudźiło. Po tym zo bě w zašłej dobje tójšto projektow mocy płaćiło a zhladujo do přichoda na koncertaj w juniju 2016 składnostnje znowazało­ženja ZSST před 25 lětami a na předstajenje oratorija „Israelowa­ zrudoba a tróšt“ 2017 smy sobustawskim chóram swobodu dali, so sylnišo swójskemu dźěłu wěnować, takrjec wodychnyć a mocy za dalše zhromadne předewzaća čerpać“, Cyž rozłoži.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND