Kónc šulskeho lěta sej na farmu wulećeli

štwórtk, 25. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Serbšćinu wuknjacy Jakob, Alexa, Levke a Hannes z Wulkeje Dubrawy (wotlěwa) mějachu swoje wjeselo na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje  Foto: U. Herzger Serbšćinu wuknjacy Jakob, Alexa, Levke a Hannes z Wulkeje Dubrawy (wotlěwa) mějachu swoje wjeselo na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje Foto: U. Herzger

Wojerecy (UH/SN). Za šulerjow 4. lětnika, kotřiž wuknu serbšćinu jako cuzu rěč, wuhotuje Domowinska župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin přeco na kóncu šul­skeho lěta wosebitu pře­kwapjenku. Tak bě župa hižo druhe lěto z hosćom Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka.

Tak pohosći farma tež dźensa dopoł­dnja 45 zakładnych šulerjow z Hućiny, Barta, Bukec, Wulkeje Dubrawy a Rakec, kotrychž přewodźachu wučerki za serbšćinu kaž tež někotre maćerje. Zo by so wulět za holcy a hólcow tež wobsa­howje wudanił, je sej nawodnica farmy Liane Semjank ze swojimi sobudźěła­ćerjemi wosebitu čaru po pjeć stacijach wumysliła. Rjadownje móžachu so tam wuměnjeć. Šulerjam předstajichu tak teren­ farmy­ ze wšitkimi zwěrjatami, w hornčerni móžachu sami hornčerić, mějachu składnosć, na farmowym konje Stelli jěchać­ a polěpšichu swoje serbskorěčne znajomosće při hrě z memory-kartkami, na kotrychž su serbske nałožki a powěsćowe figury widźeć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND