Palacu temu rozjimali

póndźela, 29. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe połoženje nastupajo plany energijoweho koncerna Vattenfall w Slepjanskej kónčinje je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na wuradźowanju sobotu w Slepom wosebje zaběrało.

Slepo (IN/SN). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny njebudźe zasadny problem brunicy w Slepjanskej kónčinje rozrisać móc, přiwšěm chce ludźom pomhać a załožić Łužiski fonds, poskićacy wobydlerjam tak perspektiwy. To je jedyn z wuslědkow sobotneho wuradźowanja zwjazkoweho předsydstwa w Slepom, na ko­trymž bě hłowna tema nowa situacija wokoło koncerna Vattenfall. Naj­aktualniše powěsće wo wupowědźenjach zrěčenjow z firmami, kotrež mějachu nadaw­ki za jamu Wochozy II, pokazuja, kak palaca tema je.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND