Nowopřichady trjechili

póndźela, 24. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zeleno-běli Sepicy II

– Sokoł Ralbicy / Hórki II 1:3 (1:0)

Zestawa hosći: J. Matka – Zynda, Mi. Matka (58. Šnajder), Róbl, Serbin (46. G. Kurjat), Bernard (69. Mě. Matka), Kř. Matka, Šěn, Kobalc, M. Kurjat, Šmit

We wurisanskim pokalnym kole nastupichu chowancy trenarja Sokoła Michała Čóški pola Sepičanskeje rezerwy, kotraž hraje we wokrjesnej klasy. Přichodne koło docpěć běše cil Ralbičanow. Woni tež dominowachu a wuhrachu sej tójšto móžnosćow. W 20. min. běžeše Šmit sam na wrota přećiwnika, njetrjechi pak. Dźesać mjeńšin pozdźišo poskići so jemu dalša składnosć, nětko pak wrotarja natřěli. Šmit njebě jenički Sokoł, kotremuž čuwy zaprajichu. Tež Šěn přesłabje wotzamkny. Wuwostajenje šansow so wjećeše. Po zmylku hosći hrajachu Sepičenjo spěšnje doprědka a přewinychu wrotarja Jurja Matku k 1:0 (32.).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND