Smy zaso wo jednoho aktiwista chudši

štwórtk, 27. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pawoł Hejduška † Foto:   SN-archiw/MB Pawoł Hejduška † Foto: SN-archiw/MB

Tele linki pišu krótko po tym, zo sym wo smjerći swojeho dołholětneho pře­ćela Pawoła Hejduški zhonił. Z nim poboku sym chodźił po šćežkach dźěćatstwa w Hórkach, po Varnsdorfskich pućach­ čě­sko-serbskeho gymnazija, po Budyskich hasach za čas wyšeje šule, po Lip­šćanskich dróhach w lětach uniwers­itneho kubłanja ... A jako běchu zhromadne puće­ po předpisach žiwjenja do wšelakich kónčin wotbočili, pytachmoj za składnosćemi so zetkawać.

Pawoł bě so hakle wóndano do do­mjacych Hórkow dowjezć dał, zo by pó­dla był, jako tam na Smolic statoku swoju­ knihu­ dopomnjenkow předstajich. Hačrunjež wón knihu dodosća znaješe, chcyše słyšeć, kak to klinči, hdyž awtor­ publi­kacije sam z njeje čita. A dokelž je so­ horstce do Hórkow přichwata­nych za­jimcow spo­dobało, štož běchu na wo­sobinskich dožiw­jenjach z powšitkownje znatych časow­ słyšeli, sej lite­rarny wječor ze spěwami a piwkom podlě­šichmy. A kaž připó­dla so dohladachmy, zo za pianom „Netec Pawl“ sedźi, wot kotrehož nichtó z nas wědźał njebě, zo móže wón tež „klawěr piskać“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND