Swójbne popołdnjo a rěčne koło

štwórtk, 03. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dom, hdźež běchu 1912 Domowinu załožili, jutře přepodadźa. Foto: A.Kirschke Dom, hdźež běchu 1912 Domowinu załožili, jutře přepodadźa. Foto: A.Kirschke

Podawki k wotewrjenju wobydlerskeho centruma na Piwarskej 1, kotrež budźe jutře we Wojerecach, běchu wčera tema posedźenja předsydstwa župy „Handrij Zejler“. Župa wuhotuje ze swójskim projektom wotkryće wopomnjenskeje tafle, kotraž skedźbnja na załoženje Domowiny 1912 w tymle domje.

Wojerecy (SN/at). Chór Židźino kaž tež Hanka a Marka Zahrodnikec z Ćiska ceremoniju hudźbnje wobrubja, župa je na tónle wjeršk w měsće derje přihotowana. To dźěli regionalna rěčnica Domowina Christina Šołćina po wuradźowanju župneho předsydstwa.

Wobšěrnišo zaběrachu so jeho čłonojo ze serbskej rěču. 12. septembra popoł­dnju wot třoch budźe w Domowinskim domje znowa swójbne popołdnjo. „Chcemy šulerjam a pěstowarskim dźěćom kaž tež jich staršim składnosć skićić, w zjawnosći serbować“, rjekny Christina Šołćina. NSLDź zawjeseli hosći z „Čmjełu Hanu“, Rěčny centrum WITAJ zaruči dźěćacu zaběru, wězo w serbskej rěči. Serbske dźěćace towarstwo z Ćiska předstaji program, kotryž je lětsa hižo na Mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica“ w Chrósćicach pokazało. To budźe swójbam rjane dožiwjenje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND