Za schadźowanku zwučować

srjeda, 09. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bl). Serbscy studowacy wobdźěla so kónc tydźenja na lětušej kubłanskej jězbje. 28 młodostnych poda so do čěskich Doks. Tam chcetaj hłownaj zamołwitaj studentskeho chóra Hanka Smolic z Wěteńcy a Syman Hejduška z Hórkow ze spěwarjemi hižo prěnje přinoški za lětušu schadźowanku nazwučować. Wobdźělnicy móža runje tak hižo ideje za kabaret hromadźić. Dalša dźěłarnička ma so z pisanjom zaběrać. Studenća měli nawuknyć, kak móža na satiriske wašnje teksty za časopis schadźowanki Šeršeń pisać. Zaměr kónctydźenskeho přebytka pak njejsu jenož proby a kubłanje. Runje tak maja so přećelske styki a zhromadnosć hajić. Tajka jězba skići wšěm serbskim studentam, a nic jeničce jednotliwym zwjazkam, móžnosć so zetkać. Pjatk, 11. požnjenca, wječor wotměje so w Doksach hłowna zhromadźizna Zwjazka serbskich studowacych. Załožba za serbski lud jězbu spěchuje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND