Kaž duša stareho města

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W nowym wobydlerskim centrumje Wojerec ma tež serbskosć doma być

W spěwje Johna Lennona „Imagine“ rěka „Njewzmi wšak mi iluziju, bjez teje škrički nadźije bych dawno hižo ćeknył“. Wojerowski wobydlerski chór pod nawodom Andreja Bischofa je tule němsku wersiju na wotewrjenju Wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1 minjeny pjatk hnydom dwójce zanjesł. Njeje to iluzija, ale woprawdźita wěrnosć, zo přidruži so stawi­znam sławneho twarjenja we Wojerowskim starym naměsće nowy, do přichoda pokazowacy kapitl.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Pohlad do foyera Wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1. Jeho wonkowna fasada je dwurěčna (małe foto).
dalši wobraz (2) Předsyda Domowiny Dawid Statnik a Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) staj ponowjenu wopomjatnu taflu wo załoženju Domowiny wotkryłoj.
dalši wobraz (3) Chór Židźino pod nawodom Kerstin Liederoweje zanjese někotre serbske pěsnje. Při spěwje „Běži woda“ je dirigentka sama solowy part přewzała. Axel Arlt
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND