Kulturny turizm na prawym puću

póndźela, 28. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

We wobłuku móžnych hospodarskich srědkow wokrjes Sprjewja-Nysa „wuwiće muzejoweje krajiny spěchuje“. Takle je to w preambli spěchowanskich směrnicow wokrjesa zapisane.

Slepo (SN/mwe). Kaž towarstwo Serbski kulturny turizm w swojim septemberskim informaciskim łopjenu zdźěla, słuža­ spěchowanske srědki wokrjesa hromadźenju, zachowanju a posrědkowanju regionalnych kulturnych hódnotow a přinošuja zdobom k wu­tworjenju regionalneje identity a domizniskeho wědomja­. Tak spěchowaše wokrjes Sprjewja-Nysa po swojich směrnicach tež projekt „muzejoweje nocy“, kotraž wotmě so 11. septembra w Zabrodskim muzeju jutrownych­ jejkow a w Dešnjansko-Strjažowskim domizniskim muzeju.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND