19 młodźencow wo superkokota so wubědźowało

póndźela, 28. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto wopytowarjow je sobotu w Žylowje, měšćanskim dźělu Choće buza, mjeztym hižo 16. superkokot dožiwiło.  Foto: Michael Helbig Tójšto wopytowarjow je sobotu w Žylowje, měšćanskim dźělu Choće buza, mjeztym hižo 16. superkokot dožiwiło. Foto: Michael Helbig

Žylow (HA/SN). Wulki serbski spektakl Delnjeje Łužicy dožiwić móžachu ludźo sobotu w Žylowje, w měšćanskim dźělu Choćebuza. Domowinska župa Delnja Łužica wuhotowaše zhromadnje z młodźinskim aktiwom swój mjeztym hižo 16. superkokot. Na nim wobdźěli so 19 młodźencow, kotřiž běchu při lětušim łapanju kokota w jednotliwych wsach wubědźowanje wo najwušiknišeho jěcharja dobyli. Woni nastupichu nětko wo wulce požadany titul superkokota. Wjace hač tysac přihladowarjow zbliska a zdaloka na znate jěchanske zarjadowanje přichwata. Kralow přewodźachu kralowny w pyšnej serbskej drasće.

Dobył je wubědźowanje na kóncu Rico Noak z Běłeje Gory, kiž smě so wotnětka z čestnym titulom superkrala lěta 2015 pyšić, znajmjeńša hač do klětušeho superkokota. Druhe a třeće městno wobsadźištaj Tobias Schönemann ze Žylowa, kiž bě hižo lońši superkokot dobył, a Stefan Andreas z Bórkowow. Na wječornym swjedźenskim balu přepodachu młodźencam čestne wopisma.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND