FC Energiju z pincy wjesć

štwórtk, 01. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Vasile Miriuta, nowy trenar třećeho koparskeho ligista FC Energija Choćebuz  Foto: Georg Zielonkowski Vasile Miriuta, nowy trenar třećeho koparskeho ligista FC Energija Choćebuz Foto: Georg Zielonkowski

Vasile Miriuta z poradźenym zazběhom­

Jenož mała kročel to bě, kotraž je w koparskim Choćebuzu z wulkimi nadźijemi zwjazana. Rěč je wo 2:2 w Magdeburgu, kotrež je mustwo FC Energije w tabulce wo jedne městno polěpšiło. Wusko zwjazane z dobyćom dypka w Magdeburgu je mjeno Vasile Miriuta. Rumunjan, nimo Eduarda Geyera jenička prawa ko­parska wosobina w Choćebuzu z dawnych časow zwjazkoweje koparskeje ligi, bě dwaj dnjej do toho dospołnje njewěste a znjezměrnjene mustwo přewzał. Bjezmała bychu so Choćebuscy koparjo z třomi dypkami z Magdeburga rozžohnowali. Sudnik pak to po wšěm zdaću nochcyše a dari hosćićelej w přidatnym hrajnym času jědnatku.

Vasile Miriuta nastupi nětko namrěwstwo w Choćebuzu chětro woblubowaneho Stefana Krämera, po tym zo bě kotrenar René Rydlewicz mustwo přećiwo Holsteinej Kiel bjez wuspěcha wjedł. Na noweho nazwučowarja čaka w Choćebuzu – na jeho starym skutkowanišću, hdźež je wot lěta 1998 swój najwuspěšniši čas jako aktiwny kopar dožiwił – wjele dźěła. Z Energiju je wón w lěće 2000 do zwjazkoweje­ koparskeje ligi postupił. Hišće dźensa rěči so w Choćebuzu wo inteligentnym­ hrajnym stilu w srjedźnym polu, wo wrotowych přihrawkach Miriuty kaž tež wo grandioznych wólnych kopach. Hač do 2002 je Vasile Miriuta 121 hrow za FCE wotměł a při tym 23 razow trjechił. Po tym přewza wón pola Energije młodźinu A a amaterow.

„Moja žona měni, zo je so za mnje w septembru 1998 dźesać wuspěšnych lět w Choćebuzu započało. Da je tola cyle derje, zo we Łužicy znowa w septembru započnu“, praji sympatiski plěchač na nowinarskej konferency. Tam prašeše so žurnalist tež za wobchadźenjom z hrajerjemi, dokelž bě předchadnik Krämer pječa přepřećelny. „Sym wot Eduarda Geyera wjele wuknył, jeho žadanja su mi zakoń. Kaž ja žadaše sej wón disciplinu, bojownosć a dobyćersku mentalitu“, hołduje aktualny něhdyšemu nazwučowarjej. Hišće dalše přirunowanje Miriuta ma: „Rjanu kopańcu hraja Bayern Mnichow, Real Madrid a FC Barcelona. Tak hrać my njemóžemy a tež nochcemy – naša mentalita je bój, zhromadnosć a mjezsobna spušćomnosć. Hdyž to prak­tikujemy kaž něhdy wuspěšne mustwo Energije, potom spěšnje z pincy tabulki wulězemy.“ Georg Zielonkowski

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND