Radworčenjo najsylniši Serbja

póndźela, 05. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pěskecy (jh/SN). Čłonojo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury (Čilak), dobyćerjo 10. sportoweho wubědźowanja Powerserb loni w Nuknicy, běchu sobotu w Pěskecach zakitowarjo pokala a z tym wuhotowar a zarjadowar wurisanja 2015. Zhromadnje z dobrowólnej wohnjowej woboru Pěskecy, tamnišej sportowej jednotku a młodźinu spřihotowachu hólcy wokoło sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka šěsć stacijow, na kotrychž běše zwjetša móc prašana.

Na prěnjej dyrbješe so mustwo, wobstejace z pjeć młodostnych, na łatu wrotow powěsnyć, na druhej granaty do cila mjetać, na třećej 150 kg ćežki zdónk nosyć, na štwórtej Barkas B 1000 ćišćeć, na pja­tej zranjeneho njesć a na šestej dźesać tonow ćežke woborne awto TLF 16/24 ćahnyć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND