Jasne žadanja na wokrjesnu reformu

štwórtk, 15. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Planowanja braniborskeho knježerstwa, přewjesć w zwjazkowym kraju wokrjesnu reformu, bě ćežišćo wčera­wšeho zhromadneho zetkanja před­sydstwa župy Delnja Łužica a serbskeje rady Braniborskeje w Choćebuzu.

Choćebuz (HA/SN). Župa Delnja Łužica a Rada za serbske naležnosće Braniborskeje chcetej žadanja Delnich Serbow nastupajo planowanu wokrjesnu reformu w Kraju Braniborskej znosyć. Nazběrane měnjenja chcedźa w zhromadnym lis­će serbskeju gremijow braniborskemu ministrej­ za nutřkowne a komunalne naležnos­će Karlej-Heinzej Schröterej (SPD) a bra­niborskemu financnemu ministrej Christianej Görkej (Lěwica) sformulować. Na to su so čłonojo župneho předsydstwa braniborskeje serbskeje rady na swojim wčerawšim wuradźowanju w Choćebuzu dojednali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND