Dźěćacu literaturu rozjimali

wutora, 27. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (AW/SN). Na mjeztym pjatu literarnu diskusiju je wčera spočatk lěta znowa załožene Koło serbskich spisowaćelow we wobłuku Zwjazka serbskich wuměłcow přeprosyło. Pod nawodom swojeho předsydy Benedikta Dyrlicha chce koło wobsahi nowych knihow intensiwnišo wobjednawać a jich maćiznu literarnje předźěłać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND