Dźěćacu literaturu rozjimali

wutora, 27. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (AW/SN). Na mjeztym pjatu literarnu diskusiju je wčera spočatk lěta znowa załožene Koło serbskich spisowaćelow we wobłuku Zwjazka serbskich wuměłcow přeprosyło. Pod nawodom swojeho předsydy Benedikta Dyrlicha chce koło wobsahi nowych knihow intensiwnišo wobjednawać a jich maćiznu literarnje předźěłać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND