Wjesnjanosta wšu prócu podpěruje

pjatk, 30. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin je so wčera na gmejnskim zarjedźe w Rakecach schadźowało, zo by so wo serbskej rěči w zjawnosći tamnišeje gmejny dorozumiło. Přitomny wjesnjanosta Sven Nowotny (CDU) podpěruje wšu prócu, zachować serbsku rěč w Rakečanskej gmejnje.

Rakecy (kl/SN). W pěstowarni w nošer­stwje Křesćansko-socialneho kubłan­skeho skutka maja we Witaj-skupinje 14 dźěći zwjetša z němskich swójbow. Pěstuja serbske nałožki, kaž mejemjetanje, hdźež dźěći serbsku drastu woblěkaja. Starši su kubłarce dobry partner, rozprawještej zastupowaca wjednica Carmen Wolf a kubłarka Lejna Šołćina. Dorozumichu so na to, na nazymskim informaciskim zarjadowanju zarjadnišća staršim wuknjenje rěčow pola dźěći rozłožić a dalši zajim za serbšćinu budźić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND