Serbske lipy k 500. jubilejej reformacije

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (ML/SN). Klětu wočakuja ewangelskich Serbow zaso někotre wjerški, kaž budźetej to tež 70. serbski cyrkwinski dźeń 28. a 29. meje w Slepom a 20. awgusta dworowy swjedźeń we Wuježku. Hižo 27. februara zetkaja so čłonojo Bjesadow k prěnjej klětušej dźěłarničce w Bukecach, na kotruž su dalši Serbja wutrobnje witani. Zetkanje młodych serbskich ewangelskich swójbow planuja wot 1. do 3. oktobra w Mužakowje z dwurěčnymi kemšemi w Slepom.

Čłonojo Serbskeho ewangelskeho towarstwa schwalichu tele a dalše přede­wzaća na swojej hłownej zhromadźiznje sobotu w Slepom. Tamniša fararka Jadwiga Malinkowa bě schadźowanje na reformaciskim dnju z nutrnosću w cyrkwi zahajiła. Wona skedźbni na wuznam dnja, na kotrymž bě před 498 lětami reformator Martin Luther swoje 95 tezow přećiwo njedostatkam w tehdyšej cyrkwi wozjewjał. Wobdźělnicy nutrnosće zanjesechu kěrluše, kaž Lutherowu hymnu reformacije „Jed’n twjerdy hród“. Fararka Malinkowa rozłoži tež wulki wuznam tohole do wjace hač 25 rěčow přełožowaneho kěrluša, kotryž křesćanow we wěrje zesylnja a pozbudźa.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND