Zeleno-běła sezona pod hołym njebjom zakónčena

wutora, 03. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Po zběhance za blokowu hětu wotewza René Čornak brězu, zo byštaj třěchikryjerjej Zeleno-běłych Hórki třěchu z bitumenowym papjercom zakryć móhłoj.  Foto: Beno Domaška Po zběhance za blokowu hětu wotewza René Čornak brězu, zo byštaj třěchikryjerjej Zeleno-běłych Hórki třěchu z bitumenowym papjercom zakryć móhłoj. Foto: Beno Domaška

Swoju sezonu 2015 pod hołym njebjom zakónčichu Zeleno-běli koparjo z Hórkow minjeny pjatk. W poslednjej hrě pola starych knjezow ST Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje zawěsćichu sej chowancy trenarja Mikławša Dyrlicha naposledk zbožowny remis. Po tym zo běchu po połčasu z 1:4 nawjedowali, dyrbješe Hórčanski wrotar René Čornak hišće trójce zady so přimnyć. Bohudźak pak wumóži domjacy sudnik zeleno-běłych krótko po wurunanju a napjatu hru skónči.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND