Stejišćo k regio- nalnemu planej wobzamknjene

štwórtk, 05. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/JaW). Prezidij Domowiny je na swojim wčerawšim posedźenju we Wojerecach přichodne wuradźowanje zwjazkoweho předsydstwa 21. nowembra w Budyšinje přihotował. Wo tym informowaše předsyda třěšneho zwjazka Dawid Statnik na naprašowanje našeho wječornika.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND