Z dobyćom a poražku

póndźela, 09. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Spočatk nowembra zahaji so w Barće 26. sezona w mixvolleyballu na hobbyjowej runinje. Prěni raz wobdźěleja so nětko tež Barćenjo na dypkowych hrach.

Budyskej FSG zešlachći so optimalny start, a to přećiwo měšanemu mustwu z Chróstawy. Přez strašne nadaća Johna Petrika a Pětra Blümela nawjedowaše FSG w prěnjej sadźbje jasnje z 13:7. Tola kwalita přijimanjow nadaćow so tak pohubjeńši, zo dosahaše na kóncu jenož k snadnemu 25:23. W druhim přechodźe widźachu přihladowarjo hač k 20:20 wurunanu partiju. Po 15 mjeńšinach hrajneho časa juskachu Chróstawčenjo, přesadźiwši so z 25:21. Slědowaše rozsudna sadźba, w kotrejž běchu FSGnicy stajnje w zastatku. Při stawje 9:13 wupadaše za jasnej poražku, ze sylnym kónčnym spurtom pak hišće na 14:14 wurunachu. W tutej napjatej fazy njeměješe amtěrowacy wicemišter trěbne zbožo, zo přichodnej dypkaj woteda a tak hru z 1:2 přěhra. Chróstawscy sportowcy běchu w lěće 2008 hižo raz wokrjesny mišter, hrajachu po tym sydom lět na wobwodnej runinje a po rozpadźe činja to nětko zaso pola mixvolleyballistow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND