Hotuja so na 500. róčnicu reformacije

štwórtk, 12. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Za dwě lěće swjećimy 500. róčnicu reformacije. Martin Luther bě ju z wozjewjenjom 95 tezow přećiwo njedostatkam w tehdyšej cyrkwi 31. oktobra 1517 we Wittenbergu zahajił. Jubilej wuznamneho historiskeho podawka je tež za Serbow wažna naležnosć. Sćěhi žadanja reformatora za Božu słužbu w maćernej rěči běchu, zo je naš lud swoje pismowstwo dóstał, ječitać a pisać nawuknył. Ewangelscy Serbja su tuž hižo w přihotach reformaciskeho jubileja na swojim lětušim cyrkwinskim dnju w Bukecach, na farje w Slepom a na namši 31. oktobra w Janšojcach Lutherowe lipy sadźeli. Štom za reformatora su w septembru tež wobdźělnicy tradicionalneje wuprawy Serbskeho busa we Wittenbergu sadźili.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND