Ze serbskim princowskim porom

póndźela, 16. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(1 )
Maćij Cyž z Wěteńcy je nowy princ Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Rodźeneho Njebjelčana su sobotu předstajili.  Foto: Helmut Schippel Maćij Cyž z Wěteńcy je nowy princ Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Rodźeneho Njebjelčana su sobotu předstajili. Foto: Helmut Schippel

Kóžde lěto znowa je wulke potajnstwo, štó drje budźe nowy princ Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Po wšěm zdaću jenož dwajo wo tym wěstaj. Tuž bě napjatosć sobotu wulka, jako noweho princa předstajichu.

Njebjelčicy (HS/SN). Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo ma znowa serbski princowski por. Na zarjadowanju sobotu w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ předstajichu Maćija Cyža z Wěteńcy jako noweho princa. Hromadźe z mandźelskej Hertu Delanowej naslědujetaj wonaj Andreasa III. z Młónčikowych łukow a jeho princesnu Dianu I. Jako Maćij II. z Wěteńčaniskeje powjedźe nowy princ karnewalowe towarstwo po 46. sezonje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND