Kontrowersnje diskutowali

póndźela, 23. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je stejišćo k zaměstnjenju ćěkancow zabrało.­ Zdobom je wobzamknyło, wutworić­ „serbsku rěčnu radu“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND