Młodźina sobu w srjedźišću

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto młodych mjezwočow bě widźeć na njedawnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ na Wotrowskej  starej šuli. Přisłušace młodźinske towarstwa a kulturne ćělesa župu womłodźeja. Foto: Feliks Haza Tójšto młodych mjezwočow bě widźeć na njedawnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ na Wotrowskej starej šuli. Přisłušace młodźinske towarstwa a kulturne ćělesa župu womłodźeja. Foto: Feliks Haza

Na hłownej zhromadźiznje župy „Michał Hórnik“ wobkedźbowane

Kamjenska župa „Michał Hórnik“ je wšo druhe hač rentnarske zhromadźenstwo. Byrnjež w někotrych Domowinskich skupinach přerězna staroba poměrnje wysoka była a so tež na zarjadowanjach zwjetša jeno starši ludźo wobdźěleli, je župa poměrnje młody cyłk. To wotbłyšćowaše so na njedawnej župnej hłownej a zhromadźiznje we Wotrowje, hdźež bě tójšto młodych wobličow, runje tak kaž w přehledźe wo zestawje župy a nic naposledk w župnym programje.

Zestawa župy so dale womłodźa. Nimo štyrjoch Domowinskich skupin – Njebjelčanskeje, Pančičansko-Kukowskeje, Šunowsko-Konječanskeje a Kanečanskeje – přisłušeja jej tajke cyłki kaž Wotrowska młodźina, chór Lipa z tuchwilu wjace hač 50 spěwarjemi a spěwarkami, Serbski folklorny ansambl Wudwor a Smjerdźečanska­ rejwanska skupina, kotrež maja wšitke tež mnohich młódšich čłonow w swojich rjadach. A we Wotrowje so nětko hišće tři dalše skupiny přidružichu – Ralbičanski a Chró­šćanski młodźinski klub kaž tež Hórčanske wjesne towarstwo Při skale.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Na župnej hłownej zhromadźizne zahra Amadeja Škodźic na harfje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND