Prěni raz z lajskimi dźiwadźelnikami na jewišću stała a derje ...

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Viktoria Žurec steji prěni raz ze Šunowsko-Konječanskej dźiwadłowej skupinu na jewišću a studentku mediciny wuběrnje předstaja.  Foto: SN/M. Bulank Viktoria Žurec steji prěni raz ze Šunowsko-Konječanskej dźiwadłowej skupinu na jewišću a studentku mediciny wuběrnje předstaja. Foto: SN/M. Bulank

Sobotu, 7. nowembra, měješe dźiwadłowy kruch lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy „Wumrěć njedawa, ćeta“ w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe swoju premjeru.

Syła Delanow steješe tón wječor na jewišću. Anita (Regina Kurjatowa) je sej na swoje narodniny črjódku hosći přeprosyła. Mjez nimi běše ćeta Frieda (Regina Šołćina) z Čorneho lěsa z mužom Otom (Pawoł Janca). Tež turkowska susodka Ajša­ (Kerstin Mauwowa) bě na swjedźeń přišła. Zawjedliweho turkowskeho rakija dla ma mandźelski Anity Theo (Rajmund Čórlich) na narodninach chětro ćerpjeć. Nic naposledk tež lěkarki na mopedźe (Angelika Šěnowa) dla. A k tomu hišće wjesny pólcaj Dubik (Markus Šołta) přichwata, kiž so do studentki skótneje mediciny Rezi (Viktorije Žurec) zahlada.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND