Pokal na přeco sej zawěsćili

štwórtk, 26. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Volleyballisća ST Marijineje hwězdy w Neustadće – zady wotlěwa Jörg Reimann, Pětr Bart, Gerald Bachmann a Marko Smoła; prědku wotlěwa Karsten Schors, Pedro Libš a Norbert Wahlicht  Foto: Pětr Bart Volleyballisća ST Marijineje hwězdy w Neustadće – zady wotlěwa Jörg Reimann, Pětr Bart, Gerald Bachmann a Marko Smoła; prědku wotlěwa Karsten Schors, Pedro Libš a Norbert Wahlicht Foto: Pětr Bart

Sydom volleyballistow ST Marijineje hwězdy je přeprošenje na 18. nazymski turněr SSV 1862 Langburkersdorfa w sakskim Neustadće sćěhowało. Poprawom bě wobdźělenje Pančičanow winowatosć, wšako su woni turněr minjene tři lěta za sobu dobyli a běchu tak zaki­towar pućowanskeho pokala. A nětko móh­li sej pokal na přeco sobu wzać.

Na lětušim turněrje wobdźěli so dwanaće mustwow. Wotprajiłoj běštej sobufaworitaj Crazy blues a WSG Stürza. To pak njerěkaše, zo bě předkoło za Marijinu hwězdu mědlizanje. Hnydom prěnju sadźbu woni přěhrachu, přichodnu wšak z wulkim předskokom dobychu. Tež w druhej hrě dnja mějachu spočatne ćeže, tak zo dosahaše w prěnim přechodźe jeno za njerozsudny wuslědk. Dalši přechod a slědowace tři hry předkoła pak suwerenje za sebje rozsudźichu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND