Dwělomny wućek před wjedrom

pjatk, 27. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Wo pódlanskich zjawach „njedźelneje demonstracije“ hibanja My smy Němska 15. nowembra na Budyskim Póstowym naměsće njeje jenož Domowina tele dny z kanala Youtube w interneće zhoniła, kaž jeje nowinska rěčnica Borbora Felberowa wobkrući. Pask na Youtube pokazuje, zo steja rěčnicy, mjez nimi iniciatoraj Budyskeho hibanja Katrin a Veit Gähler, při swojich narěčach na schodach Serbskeho domu.

Sobudźěłaćerjo Domowiny su naležnosć tež na srjedownej rozrěči tematizowali. „Wobroćili smy so na Załožbu za serbski lud z próstwu pruwować, hač je wona – wšako Serbski dom w našim nadawku wobhospodarja – wo demonstraciji informowana była a hač bě akcija dowolena“, praji Borbora Felberowa

Nimo toho zo je hibanje zachodowy areal direktnje před durjemi Serbskeho domu wužiwało, přeradźa internetne widejo, zo su jeho pomocnicy tež taflu zakryli, kotraž informuje wo studiju Srjedźoněmskeho rozhłosa w twarjenju.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND