Bratrowstwo wuspěšne dźěło bilancowało

póndźela, 07. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka Bratrowstwa Sonja Hrjehorjowa  Foto: Alfons Handrik Předsydka Bratrowstwa Sonja Hrjehorjowa Foto: Alfons Handrik

Kulow (aha/SN). Wjace hač 40 čłonow towarstwa Bratrowstwo móžeše městopředsyda Handrij Rab minjeny pjatk wječor na hłownu zhromadźiznu na Bosćanowej žurli Kulowskeje fary witać. Po tym zo spominachu zhromadźeni, wuspěwawši „Wótčenaš“, na swojeju w rozprawniskej dobje zemrěteju čłonow, gratulowaše předsydka 150 wopřijaceho towarstwa Sonja Hrjehorjowa 18 čłonam ke kulojtym narodninam.

Wo dźěławosći dźiwadłoweje skupiny móžeše Marja Šwejdźina rjec, zo su w rozprawniskej dobje dokładnje 25 razow pod nawodom Měrka Brankačka probowali. Z nowej inscenaciju „Hdyž kokula woła“ chcedźa přihladowarjow na lětnym swjedźenju w januaru překwapić. Wo dźěćacu dźiwadłowu skupinu ze swojimi 18 čłonami stara so Zuzan Domjanowa, kotraž pokaza na poradźenej wustupaj z hru „Sněžna kralowna“ tež w Budyšinje a Běłej Wodźe. Mjeztym zwučuja młodźi hrajerjo nowy kruch. Jan Čěpic rozprawješe wo aktiwitach chóra a naliči 19 wustupow w zańdźenym lěće. Wjeselo so hižo na planowane wobdźělenje na nalětnim swjedźenju w klóšterskej zahrodźe namołwi wón młodostnych, do chóra so zarjadować.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND