Přez wjesny klub k Domowinje

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Ingrid Lejnikowa  z RownohoFoto:Axel Arlt Ingrid Lejnikowa z RownohoFoto:Axel Arlt

Jedna z třoch nowych čłonow jednaćelskeho předsydstwa Domowinskeje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ je Ingrid Lejnikowa z Rownoho. 57lětna předsydari tamnišemu wjesnemu klubej. „Jako tón te- hdyšej Domowinskej župje Běła Woda/Niska přistupi, stach so z Domowinjanku“, praji wona. Rownjanka prócuje so wo wuske zhromadne dźěło wjesneho kluba z towarstwom Njepilic dwór, ke kotrehož załoženskim čłonam wona słuša, runje tak kaž z wohnjowej woboru. Wšako móžeš wjesne tradicije w zhromadnosći najlěpje hajić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND