Přez wjesny klub k Domowinje

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Ingrid Lejnikowa  z RownohoFoto:Axel Arlt Ingrid Lejnikowa z RownohoFoto:Axel Arlt

Jedna z třoch nowych čłonow jednaćelskeho předsydstwa Domowinskeje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ je Ingrid Lejnikowa z Rownoho. 57lětna předsydari tamnišemu wjesnemu klubej. „Jako tón te- hdyšej Domowinskej župje Běła Woda/Niska přistupi, stach so z Domowinjanku“, praji wona. Rownjanka prócuje so wo wuske zhromadne dźěło wjesneho kluba z towarstwom Njepilic dwór, ke kotrehož załoženskim čłonam wona słuša, runje tak kaž z wohnjowej woboru. Wšako móžeš wjesne tradicije w zhromadnosći najlěpje hajić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND