Rěčne koło klětu dale wjedu

štwórtk, 17. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/at). Na lětsa zdokonjane zhladowali a wo klětušich předewzaćach dorozumili su so čłonojo předsydstwa župy „Handrij Zejler“ wčera we Wojerowskim Domowinskim domje.

Kaž regionalna rěčnica Domowiny ­za Wojerowski region Christina Šołćina na naprašowanje zdźěli, běchu projekty za wučbu serbšćiny w měrcu k tomu přinošowali, zo su so šulerjo Krabatoweje zakładneje šule w Kulowje, Lessingoweho gymnazija kaž tež spěchowanskeje šule za zbrašenych we Wojerecach z rěču, kulturu, tradicijemi a nałožkami našeho ludu bliže zaběrali.

Ze swójskim projektom wobrubichu spočatk septembra wotkryće wobnowjeneje wopomjatneje tafle na załoženskim domje Domowiny we wobłuku přepo­daća Wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1. Při tej składnosći wuprajene přeće, zo njech tule serbska kultura swoje městno nańdźe, chcedźa klětu zwoprawdźić. „Planujemy 23. oktobra 2016 nazymski koncert z Přezpólnymi. Woni chcedźa pěsnje ze Smolerjoweje zběrki spěwać“, wuswětli Christina Šołćina.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND