Dźiwadźelnicy Bratrowstwa hotuja so na premjeru

štwórtk, 07. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sylwija Bjeńšowa a Clemens Šołta hrajetaj Wornarjec burske mandźelstwo.  Foto: MB Sylwija Bjeńšowa a Clemens Šołta hrajetaj Wornarjec burske mandźelstwo. Foto: MB

Lajska dźiwadłowa skupina towarstwa Bratrowstwo předstaji na swojim lětnym swjedźenju sobotu wječor prěni raz nowy kruch „Hdyž kokula woła“ w Sulšečanskim kulturnym domje.

Sulšecy (SN/CoR). Za prěni tydźeń noweho lěta su sej dźiwadłowi amaterojo Bratrowstwa tójšto předewzali. Kruty probowy plan postaja protyku štyrnaće sobuskutkowacych na a za jewišćom, zo by so sobotna premjera derje radźiła. Čas do hód a mjez lětomaj bě z hinašimi wěcami pjelnjeny a prawidłowne proby lědma móžne. Akterojo dyrbja so tuž nětko ćim bóle prócować, wšako maja jenož hišće tři dny zwučowanja.

Jewišćowy wobraz, kotryž ma Enrico Langa na starosći, bě nimale hotowy, jako so čłonojo skupiny wčera w Sulšečanskim kulturnym domje zetkachu. Tu a tam ma so hišće něšto wudospołnić, a hižo je burska dobra stwa přihotowana za podawki, kotrež maja so w swójbje bura Symana Wornarja wothrawać. Ze sprawnosću ma sej wón tróšku ćežko, a to chce stary Hajnk na šibałe wašnje změnić. Je sej tuž mału hru wumyslił, a w njej dźe tež wo to, što so z ludźimi stanje, hdyž jim wulke namrěwstwo kiwa – w najlěpšim padźe komedija.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND