Serbska wubranka podležała

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W přihotach na lětušu 3. koparsku europeadu w juniju w Južnym Tirolu je Serbska koparska wubranka muži kónc tydźenja treningowe lěhwo w sportowym parku Rabenberg přewjedła. Wjeršk bě testowa hra přećiwo čěskemu druhemu ligistej FK Ústí­ nad Labem. Chowancy trenarskeje dwójki Frank Ričel/André Strelow so mócnje wobarachu, kaž tule jako kapitan wubranki hrajacy Pětr Domaška, přiwšěm woni ze 7:0 podležachu. Byrnjež poražku poćerpjeli, sćehnjechu zamołwići wubranki pozitiwnu bilancu. Wjace wo tym na 3. stronje Foto: Jan Hrjehor

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND