Hlada optimistisce do přichoda

srjeda, 20. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
MatejHrjehor Foto:   SN/ M. Bulank MatejHrjehor Foto: SN/ M. Bulank

Jeho mać nawjeduje Kulowske towarstwo Bratrowstwo a zdobom tamnišu dźiwa­dłowu skupinu, jeho bratr je aktualnu hru „Hdyž kokula woła“ do serbšćiny přełožił. Tak so poprawom njedźiwaš, zo je tež Matej Hrjehor swój puć na lajske jewišćo namakał. Swójbnym tradicijam wućeknyć njezda so w Serbach lochko być. „Jako je mać rjekła, zo trjeba hišća młodeho hrajerja, dach so přeswědčić“, so Matej směje. Swój wuspěšny debit měješe w róli wotročka Měrćina na premjerje 9. januara w delnich Sulšecach. Nazhonjenja bě hižo w dźiwadłowej skupinje Ralbičanskeje šule zběrał.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND