Prěnje terminy hižo jasne

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (KJu/SN). Na swojej wčerawšej prěnjej zhromadźiznje w nowym lěće je předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ zarjadowanja a projekty, kotrež bě sej do dźěłoweho plana zapisało, skonkretizowało a terminy postajiło.

Tak planuje župa hižo za 28. februar prěni wjeršk. Zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ přeprošuje wona dźěći, starši, dźědow a wowki na mjeztym 6. swójbnu schadźowanku do Chróšćanskeje „Jednoty“. Tam chcedźa nimo popołdnja ze serbskim kuzłarjom tež paslenske a sportowe zaběry, čitanski stan, krosnowanje a rejwanje, strowe zežiwjenje kaž tež zabawu z wu­knjenskimi a kompjuterowymi hrami skićić. Starši móža při kofeju a tykancu bjesadować. Zežiwjenska poradźowarka Rafaela Wićazowa wěnuje so k temje „Strowa snědań“.

W měrcu wotměje župa dźěłarničku za młode žony a holcy „Kak so sama katolsku narodnu drastu woblěkam“. Tuchwilu župa hišće wo konkretnym terminje jedna. Ručež budźe tón jasny, jón tež na facebookowej stronje župy wozjewja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND