Wulke zbožo z wjedrom měli

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerki a šulerjo 8. lětnika SWŠ Ralbicy přebywachu w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje.  Foto: Pětr Bejmak Šulerki a šulerjo 8. lětnika SWŠ Ralbicy přebywachu w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Foto: Pětr Bejmak

Sněhakowanske lěhwo w Bedřichovje wuspěšne

My wosom holcow a sydom hólcow 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy mějachmy srjedź januara na sněhakowarskim arealu w Bedřichovje pola Libereca najlěpše wuměnjenja z wjedrom. Běchu to zdobom optimalne sněhowe poměry na alpinskich wotjězdach a čarach. Dny do sněhakowarskeho lěhwa běchu so tam wjacore centimetry sněha našli, tak zo móžachmy po dołhich čarach sněhakować a tež po wotjězdach na horje Malinovce. Do Bedřichova dóstachmy so z ćahom přez Žitawu do Libereca a dale z busom. To je najtuńša warianta, sej do sněhakowarskeho lěhwa do Čěskeje dojěć. Našu skupinu přewodźachu knjeni Bejmakowa, hłowny zamołwity sportowy wučer knjez Bejmak a knjez Wornar. Wšitcy starachu so wo naše derjeměće, organizowachu wukubłanje na sněhakach a je tež sami přewjedźechu. Nimo toho postarachu so wo spodobnej wječoraj w Liberecskej kupanskej hali a w Bedřichovskim bowlingowym centeru. Za to so jim kaž tež našim staršim na tymle městnje wutrobnje dźakujemy.
wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND