Zabjeru stejišćo k změnje zakonja

srjeda, 03. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz/Budyšin (SN/JaW). Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny chce so 24. februara z namjetami za ponowjenje sakskeho šulskeho zakonja zaběrać. Wo tym je předsyda Domowiny Dawid Statnik zwjazkowe předsydstwo na posedźenju minjenu sobotu w Choćebuzu informował. Byrnjež so tuchwilu žane widźomne wuskutki za Serbow njewujewili, chcyłoj so Domowina kaž tež Rada za serbske naležnosće Sakskeje k namjetam wuprajić, zdźěli Statnik. Krótkodobnosće dla – hač do 7. měrca maja so přispomnjenja zapodać – chcyli wo tym w prezidiju Domowiny wuradźować a namjet za zapodaće z nawodnicu kubłanskeho wuběrka dr. Beatu Brězanowej wothłosować. Dr. Brězanowa skedźbni na to, namjety dokładnje pruwować, hač so mjez druhim změny spěchowanja šulerjow snano na serbskej internataj w Budyšinje a Choćebuzu njewuskutkuja. Zdobom wona rjekny, zo měła Domowina w swojim stejišću wupady wučby tež na serbskich šulach wobkedźbować a tematizować. Runje tak měli pruwować, w kotrej měrje móhli so personalne ćeže, potajkim njedostatk wučerjow, na wučbu serbšćiny wuskutkować.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND