Wot apryla změja fanowe artikle

štwórtk, 04. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Přebytk wobeju serbskeju wubrankow na 3. koparskich mišterstwach europskich narodnych mjeńšin w juniju w Južnym Tirolu je zawěsćeny. To rjekny nawoda přihotowanskeho wuběrka Marko Kowar wčera na nowinarskej konferency w Budyšinje.

Kóšty za přebywanje wobeju wubrankow financuja zwjetšeho dźěla ze spěchowanja Załožby za serbski lud. „Tež koparki a koparjo dyrbja swój podźěl ze swójskeje kapsy płaćić“, Kowar rozłoži. Zdobom su so za sponsorami rozhladowali a naprašowanja rozesłali. Někotři su hižo pomoc připowědźili. Tak je wokrjes Budyšin při přewjedźenju treningoweju lěhwow pomhał. Šustrec elektrofirma z Njebjelčic a předewzaće Ewag stej podpěru mjeztym hižo připowědźiłoj; a za muski cyłk su ze sportowym wuhotowarjom w zrěčenju dojednali, zo dóstanu drastu a dalše koparske wuhotowanje potuńšene. Rozmyslowali su tež hižo wo nahrudźnym wabjenju na trikotach, to pak sej zarjadowarjo po słowach Marka Kowarja njepřeja. Za mustwo koparkow chcedźa so hišće wo wuhotowarja prócować.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND