Chrósćicy maja nowopřichad

póndźela, 08. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Toni Kunze, nowopřichad prěnjeho mustwa SJ Chrósćicy  Foto: Fabian Pöpel Toni Kunze, nowopřichad prěnjeho mustwa SJ Chrósćicy Foto: Fabian Pöpel

W zymskej přestawce so jenož za druhu połseriju njetrenuje. Někotre cyłki dźěłaja tež na mustwowym kadrje. Tak sta so to na přikład pola SJ Chrósćicy. Za Serbske Nowiny je so Fabian Pöpel z nowopřichadom Tonijom Kunzu rozmołwjał.

Witaj, Tonijo, předstaj so prošu skrótka čitarjam Serbskich Nowin.

T. Kunze: Rěkam Toni Kunze, sym 23 lět młody a pochadźam z Huski (Gaußig). Bydlu pak tučasnje dźěła dla w Drježdźanach. Bul kopać sym jako pjećlětny započał.

Zwotkel sy do Chrósćic wotešoł a što Će poprawom sem do Serbow ćěri?

T. Kunze: Sym z Drježdźanskeho 06 Laubegast přišoł. Woni hraja ligu wyše hač SJC, potajkim w krajnej klasy. Nastork k změnje běchu přećeljo dali kaž tež swójba. Wšako je mój nan hižo w towarstwje skutkował.

Što je poprawom Twój nan, minjenu sezonu hišće ko-trenar tu pola SJC, k tutej kročeli prajił?

T. Kunze: Wón je so z toho jara wjeselił. Su jeho tež přeco witali a derje přiwzali a je so tu jara derje čuł. Je mi prajił, zo nječinju z tutej kročelu ničo wopačne.

Na kotrej poziciji Ty hraješ respektiwnje sy najsylnišo nastajeny?

T. Kunze: Najradšo hraju za nadběhowarjemi abo na lěwej stronje w srjedźnym polu. Potajkim w ofensiwje.

Znaješ hižo mustwo, někotrych hrajerjow?

T. Kunze: Haj, wězo. Kaž hižo prajene, sym z tójšto koparjemi spřećeleny, znaju jich ze serbskich partyjow abo přez swojeho nana. Nimo toho sym hižo loni na tójšto hrach přihladować był.

Što je Twój cil z mustwom a za druhu połseriju?

T. Kunze: Přeju sej, zo wostanjemy dale tajki kruty mustwowy cyłk a zo změjemy zhromadnje hišće tójšto wuspěcha a wjesela. Wosobinsce sej přeju, zo wostanu njezranjeny.

Wutrobny dźak a wjele wuspěcha Tebi, Tonijo!

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND