Derby hač do kónca napjaty

póndźela, 08. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Před nimale 300 přihladowarjemi wuhraštej koparskej cyłkaj Ralbicy/Hórki a SJ Chrósćicy wčera w Ralbicach serbski koparski derby. Tu widźimy duel mjez Pavelom Runtom (nalěwo, Chrósćicy) a Bosćijom Bejmu (naprawo, Ralbicy). Foto: Jörg Stephan Před nimale 300 přihladowarjemi wuhraštej koparskej cyłkaj Ralbicy/Hórki a SJ Chrósćicy wčera w Ralbicach serbski koparski derby. Tu widźimy duel mjez Pavelom Runtom (nalěwo, Chrósćicy) a Bosćijom Bejmu (naprawo, Ralbicy). Foto: Jörg Stephan

Sokoł Ralbicy/Hórki

– SJ Chrósćicy 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Gloxyn – von Köding (74. Lulak), Schultz, B. Bjeńš, Korjeńk, St. Bjeńš, Šołta, Wałda, Bejmak, Domaška (71. Kurjat), Bejma

Zestawa hosći: Králíček – Dórnik, Schulze, Bětnar, Cyž, Šmit (63. Młynk), Domaška, Runt, Šafař (55. Dehn), Zahrodnik, Žur

Wjace hač 250 přihladowarjow běše na wčerawšej njedźeli z hosćom w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa. Mnozy z nich přichwatachu samo z kolesom, wšako njemóhło w tutym počasu wjedro rjeńše być. Wuměnjenja za derby mjez Ralbicami a Chrósćicami běchu potajkim optimalne, wšako bě hewak twjerde hrajnišćo rjenje mjechke. Wot spočatka sy napjatosć wobeju cyłkow pytnył.

Ralbičenjo mějachu wšěch hrajerjow k dispoziciji, hosćo dyrbjachu Radima Věcheta zranjenja dla narunać. Nichtó nochcyše prěni zmylk zworać, a tuž wotměwaše so hra primarnje mjez šěsnatkomaj. Chróšćenjo mějachu w prěnim połčasu wjace z hry, domjacy Sokoljo pak spytachu jim z robustnym wašnjom lóšt na kopańcy wzać. To so jim tež poradźi, kwitowanka pak běchu štyri žołte karty w běhu krótkeho časa. A te běchu tež woprawnjene. Wo prawych šansach tu wulce rozprawjeć njemóžemy, dokelž sej wobě mustwje žane tak prawje njewuhraštej. W 30. min. pak Sokoljo nimale nawjedowachu, jako po zmylku Šafařa wrotar Králíček k róžkej znješkódni. Sćěhowacy róžk pak wjedźeše k 1:0. Najprjedy Králíček flanku wotwobara. Stefan Bjeńš ju přiwza, wuhra třoch hrajerjow a suny bul ke Korjeńkej do šěsnatki. Tón wuhra tohorunja­ hišće jednoho přećiwnika a suny bul k Domašce. Z pjeć metrow njeměješe wón wězo ćeže, bul do wrotow sunyć. Wjeselo domjacych njeznaješe tuž žane hranicy, wšako chcyše kóždy hrajer a přiwisnik z Ralbic sylneho načolnika zbić.

W druhim połčasu bě hra wotewrjeniša. W 50. min. nasta identiska scena kaž při nawjedowanju. Domaška dósta bul na pjećmetrowskej liniji serwěrowany. Samlutkemu před Králíčekom pak zaprajichu jemu tónkróć čuwy, a tak suny wón bul pódla wrotow. Hrajerjo z Chrósćic mějachu nětko swoju nuzu, bul ze swójskeje połojcy dóstać, dokelž jich Ralbi­čenjo hižo njesměrnje zahe mylachu a sej bul spěšnje zaso wudobychu. Bě pytnyć, zo chcychu chowancy trenarja Thomasa Schultza nětko předrozsud. Wosebje srjedźne polo ze Šołtu, St. Bjeńšom, Bejmakom a Wałdu wukonješe sylny presing. Přez dalši dobyty bul běžeše potom Šołta samlutki na wrota. W poslednim wokomiku pak jemu bul hłupje wotskoči, tak zo dźěše jeho třělwa wyše wrotow. Na tamnym boku znješkódni Gloxyn sylny kop Schulza. Pomału nastajichu so přihladowarjo hižo na Sokołske dobyće, nadobo pak rozsudźi sudnik na jědnatku za Chrósćicy. Skakacy bul dósta Lulak z krótkeje distancy na ruku. Někotryžkuli sudnik by w tutym wokomiku zawěsće dale hrać dał, Pavelej Runtej pak bě to wšojedne a wuruna wěsće k 1:1. Chróšćenjo swjećachu tutón remis kaž dobyće a Ralbičenjo mjerzachu so dla njetrjebawši zhubjeneju dypkow.

Stefan Bjeńš (Sokoł) po hrě: „Tež hdyž mějachmy tu dźensa načolnika w Ralbicach, smy chcyli hru dobyć. Běchmy wosebje w druhim połčasu lěpše mustwo, a tohodla čuju so kaž přěhračk. Remis je woprawdźe mjerzacy.“

Matti Bětnar (SJC) po hrě: „Při tutych wuměnjenjach mějachmy wšitcy wjele wjesela při hrě, wšako bě tuta tež poměrnje fairna. Myslu sej, zo móžetej wobě mustwje z dypkom spokojom być, wšako běše to po mojim měnjenju tež sprawny wuslědk.“ Jurij Bjeńš

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Pjeć mjeńšin do kónca móžachu hosćo z Chrósćic w Ralbicach wurunać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND