Domaška bojownisku hru rozsudźił

póndźela, 15. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sokołaj Antonius Wałda (nalěwo) a Stefan Bjeńš (naprawo) staj škitarjow Pósta Budyšin wuhrałoj a měritaj so do šěsnatki domjacych. Krótko po přihrawce Wałdy docpě Pětr Domaška 1:0 za Ralbicy. Foto: Jörg Stephan Sokołaj Antonius Wałda (nalěwo) a Stefan Bjeńš (naprawo) staj škitarjow Pósta Budyšin wuhrałoj a měritaj so do šěsnatki domjacych. Krótko po přihrawce Wałdy docpě Pětr Domaška 1:0 za Ralbicy. Foto: Jörg Stephan

Póst Germania Budyšin

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:2 (0:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – Korjeńk, Schultz, B. Bjeńš, Matka (46. Domaška), Wałda, S. Bjeńš, B. Bejma, T. Bejma, M. Kurjat (65. G. Kurjat), Bejmak

Hry přećiwo koparjam Pósta Germanije Budyšin su přeco něšto wosebite. Husto su wone jara intensiwnje wjedźene, abo Sokołej radźa so kaž doma wjele wrotow. Budyske twjerde kopanišćo běše wot předehry hižo chětro přeborkane. Tak njebě wulka technika móžna. Do hry namakachu so Sokoljo trochu lěpje a spytachu kombinować, štož pak so jim lědma zešlachći. K zadźiwanju trenarja domjacych a přiwisnikow Sokoła sedźeše Pětr Domaška na ławce. Běše to snano taktiska warianta za druhi połčas? Po dźesać mjeńšinach měješe Křesćan Bejmak prěnju składnosć. Pospyt pak bu blokowany. Poněčim so tež hosćićeljo do hry namakachu a po diagonalnym bulu so před Christophom Gloxynom jewjachu. Třělwa pak misny wrota (18.). Hra bě wot wjele dwubojow a dołhich třělwow Pósta postajana. Wólne kopy domjacy derje wobknježichu. Po poł hodźinje Gloxyn tajki centralny wotwobara. Dalši běše wo wjele strašniši, a wrotar hosći dyrbješe pokazać, što zamóže. W 38. min. połoži sej Tomaš Bejma kulowatu kožu a wrotar zamó ju jenož wotplacnyć. Bejmak steješe prawje a stłóči bul přez liniju. Tola pobóčny sudnik rozsudźi na nimohru. Škoda!

W přestawce dyrbješe trenar Thomas Schultz Michała Matku wuměnić. Wón njebě po chorosći hišće stoprocentnje fit a wosta w kabinje. Za njeho bu Domaška zasadźeny, a to běše trumf. Najprjedy pak dyrbjachu Sokoljo strašnu situaciju přetrać, jako bul do žerdźe dyri (47.). Tež Ralbičenjo běchu strašni a Bejmak po wólnym kopje spěšniši hač wrotar. Hłójčkowany bul Miłočana pak bu wot linije klepnjeny. Po hratej hodźinje skónčnje we wrotach Pósta klinkaše. Antonius Wałda a Stefan Bjeńš předrěštaj so na prawej stronje a flanka dóńdźe k Domašce, kiž bul k nawjedowanju do saka suny. Tež wo 0:2 so Domaška postara. Po doł­hej třělwje njeběštaj so wrotar a škitar dorozumiłoj. Domaška dar při­wza a zhłój­čkowa kulowatu kožu do prózdneje klětki (74.). Budyšenjo so njepodachu, ale njemějachu tón dźeń trěbne zbožo. Po dwěmaj róžkomaj so pola Sokoła mócnje paleše, Gloxyn pak běše wobaj razaj na městnje a pokaza dobry wukon (76., 77.) Jako běše bjez šansy, da wupomhaštaj nowa žerdź (81.) a Fabian Korjeńk, kiž kopny bul z wrotoweje linije.

Sokoł Ralbicy/Hórki je zasłužbnje dobył, dokelž měješe w swojich rjadach lěpšeho wrotarja a trěbnu efektiwitu před wrotami. Maik Brězan

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND