Póstowa znamka z jejkami

srjeda, 17. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Serbske jutrowne wiki wabja kaž tule 2001 kóžde lěto tójšto ludźi do Budyskeho Serbskemu domu. Přichodny kónc tydźenja budźe tomu 25. raz, zo ludowi wuměłcy tam předstaja, kajke drohoćinki zamóža z jejkow skuzłać. SN/Maćij Bulank Serbske jutrowne wiki wabja kaž tule 2001 kóžde lěto tójšto ludźi do Budyskeho Serbskemu domu. Přichodny kónc tydźenja budźe tomu 25. raz, zo ludowi wuměłcy tam předstaja, kajke drohoćinki zamóža z jejkow skuzłać. SN/Maćij Bulank

Kónc tydźenja wotměja so 25. serbske jutrowne wiki w Budyšinje

Serbske jutrowne wiki, to je dźensa runje tajka kruta instanca w Budyskej kulturnej protyce, kaž słušeja pisane serbske jejka dźensa k woblubowanym typiskim turistiskim darikam z regiona. Hdyž přeproša tónle kónc tydźenja Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu zaso na nje do Budyskeho Serbskeho domu, zhladuja na 25. jubilej.

Na 1. serbske jutrowne wiki 1992 móže so Eberhard Zobel hišće derje dopomnić: „Prěni dźeń bě tajki nawal ludźi a wosebje dźěći, kotrež chcychu jejka debić. A to sym z nimi na žurli Budyskeho Serbskeho domu tež činił. Wšitko bě improwizowane. W nocy do toho běch hišće jednory nastroj z do běrny tyknjenymaj łžicomaj zhotowił.“ Pozdźišo njeje wón nastroj jenož na bosěrowanski karusel z wosom barbami technisce dale wuwił, ale je jako předsyda Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu tež wuwiće tychle jutrownych wikow aktiwnje sobu přewodźał.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Hižo wot lěta 1996 staj Eberhard Zobel a Weronika Suchowa dobry team při wuhotowanju Serbskich jutrownych wikow a při wubědźowanju wo najrjeńše jutrowne jejko.
dalši wobraz (2) Wšojedne hač wóskować, bosěrować, škrabać abo wužrawać – serbske dyrbi jutrowne jejko być.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND