W Barće wučba serbšćiny wohrožena

štwórtk, 25. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebita listowa znamka předewzaća PostModern składnostnje 200. Smolerjowych narodnin Foto: SN/Maćij Bulank Wosebita listowa znamka předewzaća PostModern składnostnje 200. Smolerjowych narodnin Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (kl/SN). Kubłanske naležnosće předsydstwo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ dale wužaduja. Zakładna šula Bart ma za nowe šulske lěto 2015/2016 tuchwilu jeničce dwě přizjewjeni za rozšěrjenu wučbu serbšćiny. Porno tomu je sydom dźěći, kotrež su serbšćinu dotal w Malešanskej Witaj-pěstowarni w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa wuknyli, za šulu w Hućinje přizjewjenych. Tam pak serbšćinu njepodawaja. Wuhlad, w Barće skupinu serbšćiny wu­tworić móc, dotal dobry njeje. Na wuradźowanju wčera w Budyšinje čłonojo župneho předsydstwa připowědźichu, zo chcedźa ze zamołwitymi znowa rěčeć a wospjet na wohroženu serbskorěčnu wučbu w Barće skedźbnić.

Tež wo Smolerjowych 200. narodninach je předsydstwo rěčało. Swjatočnosć budźe štwórtk, 3. měrca, w 14 hodź. při pomniku Smolerja w Budyšinje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND