ZSW reaguje na ekstremizm

pjatk, 26. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (AW/SN). Swój razny protest přećiwo antiazylowym akcijam a zapa- lenju planowaneho domu za ćěkancow w Budyšinje zwurazni wčera na swojim posedźenju předsydstwo Zwjazka serbskich wuměłcow. W tym zwisku wone wobzamkny, hłowne zarjadowanje 38. swjedźenja serbskeje poezije, Budysku nóc poezije 24. junija při Budyskej Starej wodarni, stajić pod hesło „Budyšin je swětej wotewrjeny, wjacerěčny a tolerantny“. Wšitcy awtorojo w nakładni- stwje Pop wušłeje antologije ze serbskej temu „Bawülon“ su tón wječor do sprjewineho města přeprošeni, zo bychu ze swojich přinoškow čitajo prawicarskemu ekstremizmej znapřećiwili. „Takle wotpowědujemy tež serbskemu patriotej Janej Arnoštej Smolerjej, kiž bě tolerancu mjez ludami a kulturami pěstował a kotremuž je naš swjedźeń składnostnje jeho 200. narodnin wěnowany“, zwurazni předsyda ZSW István Kobjela.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND