Słownik ma w awgusće wuńć

póndźela, 29. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Towarstwo Njepilic dwór přewjedźe minjeny pjatk swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu, hdźež je lońše dźěło hódnoćiło a sej za lětsa nowe nadawki předewzało.  Foto: Andreas Kirschke Towarstwo Njepilic dwór přewjedźe minjeny pjatk swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu, hdźež je lońše dźěło hódnoćiło a sej za lětsa nowe nadawki předewzało. Foto: Andreas Kirschke

Towarstwo Njepilic dwór loni tójšto projektow přewjedło

Rowno (AK/SN). Za pěstowanje Slepjanskeje serbšćiny kaž tež kultury, nałožkow a tradicijow tamnišeho regiona je towarstwo Njepilic dwór ze swojim hesłom „Kak jo to bylo?“ njeparujomne.

„Loni zličichmy 4 350 wopytowarjow, organizowachmy 95 jednotliwych zarjadowanjow a přewjedźechmy 34 wodźenjow, mjez nimi někotre za mjeńše skupiny hač do tři wosoby“, podšmórny Manfred Nikel, wot załoženja lěta 1999 předsyda towarstwa, minjeny pjatk na jeho hłownej zhromadźiznje. W rozprawje wuzběhny wón angažowane dźěło towarstwa z dźěćimi a młodostnymi. Tak organizowachu loni projektowy dźeń běrnyzběranja z Rownjanskej pěstowarnju „Milenka“. Ze Slepjanskej zakładnej šulu zaběrachu so we wobłuku projektoweho dnja z předźěłanjom lena. Tež Běłowodźanski Gymnazij Lewa Landauwa wotměwa tule hižo tři lěta projektowy dźeń. Za to so Nikel wšitkim čłonam a pomocnikam dźakowaše.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND