Dalšej wsy so oficialnje wuznawatej

srjeda, 09. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Čłonojo Rady za serbske naležnosće Braniborskeje a Domowina w Delnjej Łužicy gmejny a města zaměrnje wabja, so k serbskemu sydlenskemu rumej wu­znawać. Nětko informuja wo dalšich wuspěchach.

Choćebuz (HA/SN). Na wčerawšim po­sedźenju župneho předsydstwa Delnja Łužica w Choćebuzu zhonichu čłonojo serbskeje rady wo dalšich wuspěchach nastupajo wuznawanje delnjołužiskich komunow k namrětemu sy­dlenskemu rumej w Braniborskej. Tak stej so w gmejnje Kopańce (Neuhausen) z cyłkownje 15 wjesnych dźělow dwaj rozsudźiłoj serbskemu sydlenskemu rumej wuznać chcyć. Su to Hažow (Haasow) a Wjelike Dobrynje (Groß Döbbern). Wone­ zapodadźa nětko wotpowědnu próstwu braniborskemu ministerstwu za wědomosć, slědźenje a kulturu, přisłušnosć k serbskemu sydlenskemu rumej pruwować.

Wjesna rada Libanojc (Laubsdorf), hdźež poskićeja na šuli hižo wjele lět wučbu serbšćiny wot 1. do 6. lětnika, je njedawno wotpokazała so k namrětemu serbskemu sydlenskemu rumej wuznać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND