Dalše dźěłarnički trěbne

wutora, 15. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Chrósćicach su wčera na dźěłarničce župy zwučowali, kak so sam narodnu drastu woblěkaš.  Foto: Feliks Haza W Chrósćicach su wčera na dźěłarničce župy zwučowali, kak so sam narodnu drastu woblěkaš. Foto: Feliks Haza

Chrósćicy (KJu/SN). Nazhonita serbska hotowarniča Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa je wčera žonam woblěkanje katolskeje swjedźenskeje drasty rozłožiła. Při tym jenož wo tym njerěčeše, ale so ju tež sama zhotowa. Na dźěłarničku přeprosyła bě Kamjenska župa na Chróšćansku faru, a 15 młodostnych a žonow je přišło. Hance Kubašowej běchu hotowarniči Bobora Markowa a Betina Wjeselina kaž tež młoda hotwańča Katrin Matkec poboku. Tež wone dawachu zajimčam pokiwy. Tak njeńdźeše jenož wo wšelakore móžnosće zdrasćenja, ale tež wo to, kak najlěpje włosy kruće do měcy dóstanješ abo hdźe móžeš sej „serbsku brošu“ kupić. Holcy a žony so na to w skupinkach same w hotowanju wuspytachu. Hotwańče jim pomhachu a přeradźichu tež najwšelakoriše triki, kak so najlěpje drasćiš, na čo maš dźiwać a što měło so snano trochu přešić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND