Zhromadnje spěwali a w kinje byli

wutora, 22. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dokelž njemóžeš wot ranja hač do wječora spěwać, słušeše tež kofejowa přestawka do kónctydźenskeho programa chóra Budyšin.  Foto: Jurij Helgest Dokelž njemóžeš wot ranja hač do wječora spěwać, słušeše tež kofejowa přestawka do kónctydźenskeho programa chóra Budyšin. Foto: Jurij Helgest

Zhorjelc/Budyšin. Čłonojo chóra Budyšin běchu wot minjeneho pjatka hač do njedźele­ w Zhorjelcu. Na zwučowanskim kóncu tydźenja su so intensiwnje přihotowali na 25. jubilej Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow kaž tež na wubědźowanje Sakskeho chóroweho zwjazka. Dirigent Michał Janca přihotowaše spěwarjow chóra tak na wjerškaj, kotrejž čakatej na nich w přichodnych tydźenjach­ pózdnjeho nalěća.

Wulkotne wuměnjenja mějachu chórisća zaso w Zhorjelskej putniskej hospodźe, kotruž angažowani sobudźěłaćerjo křesćanskeho towarstwa młodych ludźi wobhospodarjeja. Tak móžachu w dźělenych hłosowych skupinach zwučować a wječory wězo tež za zhromadnosć a spěwanje žortneho razu wužiwać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND