Mytowane twórby nětko wustajene

štwórtk, 24. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (WS/SN). Na přeprošenje přirady za serbske naležnosće města Wojerec je minjenu póndźelu 33 šulerjow 4. lětnika Zakładneje šule při Hodlerju „Handrij Zejler“ do Wojerowskeho Domowinskeho domu přišło. Čłonojo přirady chcychu zhonić, kak je wot njeje nastorčene molowanske wubědźowanje 4. lětnikow zakładnych šulow města pod motom „Ze žiwjenja Serbow we Wojerecach“ wušło. Werner Sroka, městopředsyda přirady a iniciator akcije, wupraji šulerjam Handrija Zejlerjoweje šule dźak a připóznaće, dokelž běchu woni jeničcy z města, kotřiž so scyła wobdźělichu. Kóždemu wobdźělnikej přepoda Sroka připóznawanske wopismo.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND